Історія ЦІТ


На виконання Державної програми «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці на 2006 – 2010 роки» наказом ректора академії №11 від 30 січня 2006 р. створено Центр інформаційних технологій Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

З 2014 року Центр інформаційних технологій – структурний підрозділ вже Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і підпорядковується безпосередньо його ректору.

Метою створення Центру інформаційних технологій є розробка, впровадження та забезпечення підтримки сучасних інформаційних технологій в усіх сферах діяльності Університету. Відповідно до цієї мети на Центр було покладено виконання таких основних завдань: формування загальної локальної мережі Університету; розробка проектів поетапної розбудови інформаційної мережі та забезпечення їх виконання; виконання затверджених програм і планів розвитку комп’ютерних технологій для підтримки навчального процесу в Університеті, надання інформаційних та комунікаційних послуг усім користувачам локальної мережі; проведення наукових досліджень з проблем інформатизації та комп’ютеризації навчального процесу і використання сучасних інформаційних технології та впровадження їх у практику роботи Університету.

З 2010 року на Центр інформаційних технологій покладено низку нових функцій: забезпечення стабільного функціонування інформаційних систем різного призначення, розгорнутих у мережі; розробка власними силами інформаційних систем допоміжного характеру та програмного забезпечення до них; розробка та підтримка у актуальному стані навчальних електронних інформаційних комплексів із усіх дисциплін, що вивчаються в Університеті; переведення раритетних видань в електронний вигляд і створення на цій базі унікальної комплексної бібліотеки раритетних видань правничого спрямування; навчання науково-педагогічних кадрів та інших працівників Університету методам використання сучасних інформаційних технологій та надання їм відповідних консультацій; виконання наукових досліджень у галузі інформаційних технологій з метою їх впровадження в Університеті; пропагування накопиченого в Центрі інформаційних технологій досвіду в галузі використання сучасних інформаційних технологій; залучення студентів Університету до використання інформаційних технологій, які є доступними у Центрі й робочих місцях локальної мережі; захист інформації, накопиченої і доступної в мережі, від стороннього втручання, викрадення, перекручення та знищення; надання поточних інформаційних послуг усім користувачам локальної мережі та підрозділам Університету.

Центр інформаційних технологій очолює його керівник, безпосередньо підпорядкований ректору Університету. Від самого початку створення Центру цю посаду обіймає кандидат технічних наук, доцент С. М. Іванов.

У складі Центру функціонує 3 лабораторії:

- лабораторія організації дистанційної освіти, яку очолює магістр права, здобувач Університету С.В. Глинянський;

- лабораторія розвитку інформаційно-освітнього середовища Університету, завідувачем якої є кандидат технічних наук, доцент В. В. Карасюк;

- лабораторія інформаційних технологій правової освіти.

Штат працівників Центру інформаційних технологій укомплектований як постійними працівниками, так і сумісниками.

Працівники Центру – інженер І категорії В.О. Наконечний, інженери ІІ категорії Є.М. Осьмачко, О.О. Присташкин, А.О. Пермяков, А.І. Воронін, І.В. Семененко, а також оператори комп’ютерного набору С.В. Захаров, О.В. Ріяка, М.В. Мозговой.

За час свого існування Центр інформаційних технологій досяг неабияких результатів у роботі. За короткий проміжок було реалізовано низку масштабних і дуже важливих проектів, за допомогою яких в Університеті створено справжній віртуальний інформаційний простір, серцем котрого став Центр інформаційних технологій. Саме в його стінах бере свій початок

мультисервісна оптоволокнинна інформаційна магістраль – гордість не тільки Центру, а й усього Університету – дуже потужна і швидкісна телекомунікаційна багатофункціональна мережа протяжністю більш як 40 кілометрів, яка об’єднує понад тисячу робочих комп’ютерів на кафедрах, факультетах, численних комп’ютерних класах усіх навчальних корпусів Університету та комп’ютерів студентів, що мають доступ до мережі практично з усіх гуртожитків.

Створена мережа є універсальним середовищем обробки, передавання і збереження інформації. Вона потенційно на фізичному рівні може забезпечити будь-які сучасні та перспективні інформаційні послуги.

Уже зараз на базі мультисервісної оптоволокнинної інформаційної магістралі всі без винятку користувачі мають доступ до низки комунікаційних послуг, серед яких: автоматизація проведення модульного контролю знань студентів; зв’язок між усіма абонентами мережі за допомогою протоколу Jabber та файлообмінні послуги; послуги IP-телефонії; перегляд освітніх та розважальних програм із телевізійного центру Університету; послуги електронної пошти; підтримання телефонного зв’язку з робочих станцій у підрозділах Університету і студентських гуртожитках; доступ до сайту бібліотеки, електронного бібліотечного каталогу та бібліотеки електронних копій раритетних видань; доступ до FTP-сервера навчальних ресурсів, які організовані відповідно до навчальних дисциплін, що читаються на всіх

кафедрах Університету; доступ до Навчальних електронних інформаційних комплексів (НЕІК); доступ до сайту Університету та ресурсів мережі Інтернет; доступ до інформаційної бази правових документів Верховної Ради України та інформації, накопиченої в науково-дослідних інститутах Університету; послуги допоміжного та обслуговуючого характеру тощо.

Центр активно підтримує мережну роботу електронної бібліотеки Університету і планує нові можливості у зв’язку з будовою нового надсучасного бібліотечного корпусу.

У співдружності з Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України Центр дає можливість використовувати базу нормативних документів Верховної Ради – ІПС «Законодавство», – яка оновлюється двічі на день. Забезпечено доступ з 999 робочих місць локальної мережі. Відтепер студенти у гуртожитках, де вже функціонує локальна мережа, мають можливість цілодобового доступу до найактуальніших нормативно-правових актів.

Центр інформаційних технологій продовжує роботу з переведення раритетних видань фонду рідкісних книг та рукописів наукової бібліотеки Університету в електронний вигляд. Це забезпечує необмежене використання цінних видань у первісному вигляді без погіршення їх стану та їх збереження на необмежений строк. Узагалі ця робота зараз провадиться на професійному рівні, майже всі технологічні операції автоматизовані. Задля виконання цієї роботи було розроблено декілька мережних програмних комплексів на мовах Java та PHP. Це дало можливість залучити до підготовки раритетних видань як робочі місця в Центрі, так і у студентському гуртожитку.У Центрі інформаційних технологій проводиться ефективна наукова діяльність, спрямована на розширення можливостей комп’ютерних технологій в Університеті та впровадження інформаційних засобів у навчання – виконується робота зі створення навчальних електронних інформаційних комплексів з усіх дисциплін, що вивчаються в Університеті.

На цей час розроблені та можуть повномасштабно використовуватись у навчальному процесі більш як 15 НЕІКів, на які отримано Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Зараз в Університеті реалізується пілотний проект «Віртуальне навчання» на базі «НЕІК із Цивільного процесу», за результатами якого будуть розроблені практичні рекомендації щодо впровадження у навчальний процес решти НЕІКів.

У НЕІК розміщуються електронні навчальні матеріали, підручники, методичні вказівки, тести, питання до заліків і екзаменів, теми курсових робіт тощо. Зараз ведеться поточна робота над більш ніж 20 навчальними електронними інформаційними комплексами з різних дисциплін, що вивчаються в Університеті.

Створення такого середовища дасть студентам додаткові мережні інформаційні можливості при вивченні дисциплін, що будуть доступними на будь-якому робочому місці мережі.Крім того, завдяки співпраці Центру інформаційних технологій із всесвітньо відомою корпорацією «Майкрософт», реалізована унікальна можливість проведення вебінарів – онлайн аудіо- та відеоспілкування студентів і викладачів як індивідуально, так і на віртуальних лекціях, практичних заняттях чи консультаціях.Студенти мають можливість безкоштовного доступу до «хмарових» технологій – Microsoft Office 365, який дозволяє створювати, редагувати та обмінюватися електронними документами між собою та із викладачами.Завдяки цим інформаційним технологіям значно простіше організувати спілкування із зарубіжними колегами. У Центрі провадяться такі сеанси зв’язку, на яких обговорюються актуальні проблеми розвитку юриспруденції в різних країнах, проблеми освіти і співпраці.

Запровадження новітніх інформаційних технологій позначилося також на інформаційному обміні між окремими підрозділами Університету. В Центрі встановлено обладнання і налагоджено програмне забезпечення для організації телефонного та відео-зв’язку через Інтернет. Центр неодноразово забезпечував підтримку при проведенні відео-нарад та відеоконференцій, в тому числі із міжнародними організаціями та ВНЗ, наприклад, Університетом Арканзасу (США), Гердфордширським Університетом, штаб-квартирою НАТО в м. Брюсселі тощо. Також у червні 2009 р. проведено першу відеоконференцію між Кримським юридичним інститутом, Полтавським факультетом, кафедрою криміналістики та Центром інформаційних технологій одночасно. Зараз ці можливості розглядаються як буденні, і в цьому є велика заслуга Центру інформаційних технологій.Працівники Центру брали участь у підготовці та забезпеченні проведення низки експозицій Університету на Міжнародних виставках, де Університет отримував золоті та срібні медалі.Співробітники Центру інформаційних технологій активно займаються науковою діяльністю, постійно беруть участь у різноманітних наукових заходах, конференціях, «круглих столах» тощо.

У Центрі розроблено веб-сайти Університету nlu.edu.ua, бібліотеки електронних копій раритетних видань oldlib.nlu.edu.ua, порталу навчальних електронних інформаційних комплексів neik.nlu.edu.ua та відділу наукових досліджень nauka.nlu.edu.ua, які супроводжуються і підтримуються в актуальному стані. На офіційному сайті щодня оприлюднюється нова інформація щодо діяльності Університету. За кількістю відвідувань сайт Університету впевнено виходить у лідери за різними інформаційними рейтингами. З 2013 року сайт отримав мультимовну підтримку, розгалужену інформаційну структуру та розширену функціональність. Центр взяв участь у створенні та налагодженні роботи телевізійного центру Університету, а зараз підтримує його роботу. Телецентр регулярно транслює свої телевізійні програми на комп’ютери всіх користувачів, які під’єднані до ліній мультисервісної оптоволокнинної магістралі. Робота Палацу студентів, усі урочисті заходи, що відбуваються в ньому, також транслюються через мультисервісну мережу і сервер Центру.

Співробітники Центру забезпечують роботу комп’ютерних класів у гуртожитках Університету. Усі комп’ютерні класи з’єднані із сервером Центру і мають доступ до інформаційних сервісів, що доступні в мережі.У цілому слід зазначити, що бурхливий розвиток інформаційних технологій позначився і на активності діяльності Центру.

Центр приклав достатньо зусиль для інтеграції розрізнених інформаційних ресурсів у єдину інформаційну структуру, що доступна через мережу Інтернет. Це відповідає стратегії підвищення рейтингу вузу у мережі Інтернет, яку підтримує Міністерство освіти і науки України..

Зараз вже опрацьовані можливості використання «хмарових» сервісів у діяльності користувачів нашої мережі, які можуть скоротити витрати на інформаційну інфраструктуру внутрішньої мережі і поліпшити якість послуг.Тому послідовно ці сервіси досить широко будуть запроваджені у практичну діяльність.

Уже зараз є чимало нових напрацювань у галузі сучасних інформаційних технологій, які впроваджуватимуться у діяльність Університету найближчим часом.